Alfa Chemie en Hygiëne Consult heeft ruimschalige expertise op vrijwel alle aspecten van reiniging en desinfectie, zoals de ontwikkeling van industriële en institutionele producten, de toepassingen daarvan en de wettelijk gestelde eisen.

Veiligheidsbladen (VIB) – Werkplekinstructiekaarten (WIK)
Dit laatste houdt onder meer de opstelling hiervan in; met daarmee het vaststellen van de juiste classificering en etikettering van onderhoudsproducten in diverse talen.
Alfa Chemie biedt hulp bij registraties in binnen- en buitenland van reinigings- en desinfectiemiddelen t.b.v. toelatingen, antigifcentra en ecolabels.

Hygiëneplanning volgens HACCP
Deze worden opgesteld voor o.a. voor grootkeukens, supermarkten, voedingsmiddelenbedrijven, kantines, kinderdagverblijven etc.

Productinformatie
Alfa Chemie en Hygiëne Consult helpt bij het opstellen van productinformatie (PIB´s) en het stijlvol opstellen van brochures.

Cursus en Training
“Professioneel Schoonmaken” is de basis om uw personeel vertrouwd te maken met zuren en basen, de pH, ontkalken, desinfecteren, aantasting van materialen, milieubewust       werken, vloeronderhoud, werkmethoden, enzovoort.

foto-omslag