Voedingsmiddelenbedrijven, grootkeukens in horeca en gezondheidszorg, verkoop- en bereidingsafdelingen in supermarkten zoals slagerijen, bakkerijen, groenteafdelingen, kaasafdelingen enz. moeten werken volgens de wetgeving van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Naast voorschriften over aanvoer, bereiding, temperatuurcontrole en vele andere zaken, die grotendeels in Hygiënecodes voor verschillende branches zijn opgenomen, maakt reiniging en desinfectie uiteraard belangrijk deel uit van het totale HACCP-plan.

Zo moet ieder van deze bedrijven en instellingen beschikken over:

  1. Een schoonmaakschema, waarin de frequentie en de soort van de werkzaamheden wordt aangegeven.

  2. Reinigings- en eventueel desinfecteerinstructies per onderdeel.

  3. Reinigings- en onderhoudsinstructies voor het schoonmaakmateriaal.

  4. Controlelijsten van de uitgevoerde werkzaamheden

  5. Aanwijzingen voor de persoonlijke hygiëne van werknemers.

Door Alfa Chemie en Hygiëneconsult worden bovengenoemde zaken op overzichtelijke manier opgesteld zodat een werkbaar geheel ontstaat.

In het “Moederblad” kan de keuze van het product worden bepaald, waarna dit met kleur en doseervoorschrift in de schema´s wordt geïntegreerd.

img182