grid

Met de invoering van REACH in de Europese wetgeving zijn er strenge voorschriften gekomen op het gebied van de registratie en evaluatie van stoffen en preparaten.

De classificatie en de indeling van reinigingsproducten hangt uiteraard af van de samenstelling en moet nauwkeurig naar de hand hiervan worden vastgesteld.

Nadat het Global Harmonisation System (GHS) voor stoffen in 2012 was ingevoerd waren mengsels 1 juni 2015 aan de beurt. Ingrediënten worden geclassificeerd volgens CLP (classification, labelling and packaging) en de bekende oranje gevaarsymbolen maken plaats voor geheel andere. Dat zelfde geldt voor de veiligheids- en waarschuwingszinnen. Kortom: etiketten en veiligheidsbladen gaan er anders uitzien.

Welke gevolgen zijn er voor het transport? Voor de opslag?

Wel of niet als gevaarlijke stof opslaan? Wat mag er bij elkaar en wat niet? Hoe stel je het UN-nummer vast?

corrosive-300x300